Onderzoek naar de oorzaak van pijn en disbalans in het brein

 

Je bent op deze pagina omdat jij lichamelijke pijnklachten hebt die medisch niet verklaard kunnen worden.

Hier krijg je meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en het niet goed functioneren van het brein. Het is belangrijk dat je begrijpt waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd en wat het inhoudt. Neem alstublieft de tijd om deze informatie nauwkeurig te lezen en noteer eventuele vragen of onduidelijkheden.Achtergrond van het onderzoek

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Deze onderzoeken laten een mogelijke samenhang zien tussen deze klachten en een onjuiste werking in de afgifte van neurotransmitters (een neurotransmitter is een overdrachtsstof die informatie overdraagt tussen zenuwcellen waardoor het lichaam onder andere kan bewegen, voelen en ervaren) vanuit het brein. Deze onjuiste afgifte zorgt ervoor dat het zenuwstelsel niet tot rust komt. Hierdoor worden zenuwen over-alert en ze kunnen pijn veroorzaken. Er wordt verondersteld dat een over alert zenuwstelsel te herkennen is aan een te hoge activiteit aan de rechterkant van het brein.

Doel van het onderzoek

Kijken of er een verband is tussen lichamelijk pijnklachten en een onjuiste werking van neurotransmitters in het brein.

Wat betekent het praktisch voor u, als u meedoet aan het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij 50 personen die lichamelijk pijnklachten ervaren, en ook bij ruim 50 personen die geen lichamelijke klachten ervaren. Deze groepen worden met elkaar vergeleken en zo onderzoeken we of een te hoge activiteit rechts in het brein vaker voorkomt in de ene groep ten opzichte van de andere groep.

Indien jij wenst deel te nemen, kun je contact opnemen met de Inge van Liempt kliniek, dit kan telefonisch of via de mail. Wij werken samen met Cheiron medisch centrum. Het onderzoek zal ongeveer 55 minuten in beslag nemen.


 

Je wordt verzocht geen stimulerende middelen in te nemen de dag dat de afspraak plaatsvind. Stimulerende middelen zijn: koffie, frisdrank, energie drank, alcohol en of drugs. Je hoeft niet nuchter naar de afspraak te komen.

Na het tekenen van een toestemmingsverklaring krijg je twee vragenlijsten. De vragen gaan over het ervaren van lichamelijke klachten en eventuele belemmeringen van jouw dagelijks leven. Totaal zijn dit 62 multiple choice vragen. De tijd voor het invullen van deze vragen bedraagt ongeveer 10 minuten.

 
 

Uitslagen

Nadat alle uitslagen bekend zijn, zal er overleg plaatsvinden tussen verschillende artsen. Samen wordt er gekeken of er bij jou sprake is van een verhoogde activiteit in het brein.

Wanneer kan je niet deelnemen aan het onderzoek

Jij kunt niet deelnemen aan het onderzoek indien als je momenteel zwanger bent of antidepressiva als medicatie gebruikt.

Voor- en nadelen van het onderzoek

Deelname aan het onderzoek kan direct voordeel opleveren als er bewezen wordt dat een disbalans in het brein samenhangt met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke pijnklachten. Hierdoor kan een meer aansluitende behandeling onderzocht worden.

Nadelen van deelname zijn de tijd die het kost om de vragenlijsten in te vullen (ongeveer 10 minuten), het EEG onderzoek te ondergaan (ongeveer 45 minuten) en naar de kliniek te reizen. Er zullen geen bijwerkingen optreden tijdens of na het onderzoek.

Wat gebeurt er met jouw gegevens

Wij zijn verplicht onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren in het archief. Daarvoor geef je toestemming als je meedoet aan dit onderzoek. Jouw contactgegevens en geboortedatum zullen vervangen worden door een volgnummer, zodat de uitslagen niet direct naar jou te herleiden zijn. Alleen de hoofdonderzoeker beschikt over de codeersleutel. Jij hebt het recht op inzage van deze gegevens.

Deelname

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig en daarom vragen wij of je zelf contact op wilt nemen met de kliniek. Pas na het tekenen van de toestemmingsverklaring zullen we de vragenlijsten afnemen en het EEG onderzoek starten. Met jouw handtekening zeg je vrijwillig mee te doen aan het onderzoek. Je kunt echter altijd, op elk moment stoppen. Als je besluit om niet mee te doen, hoef je niet te zeggen waarom je niet mee wilt doen. Tijdens het onderzoek verzamelt de onderzoeker gegevens over jou. Deze gegevens blijven geheim en krijgen een code. Daarom kom je jouw naam nooit tegen in een rapport over het onderzoek. In rapporten over het onderzoek wordt die code gebruikt. Behalve de onderzoeker kunnen ook personen die jouw veiligheid en de kwaliteit van de verzamelde data controleren, jouw persoonlijke gegevens inzien. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Denk hierbij aan controlerende instanties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), monitors en auditors. In onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe dit moet.

 

Contact onderzoek