Tarieven en vergoeding

Wij hebben binnen onze kliniek reguliere behandelingen zonder tussenkomst van een huisarts of psychiater. Dit zijn behandelingen van lichte tot matige psychische of lichamelijke klachten (die niet medisch te verklaren zijn).

De behandelingen binnen onze kliniek worden geclassificeerd als psychosociale therapie. Deze kan in veel gevallen voor een deel worden vergoed via jouw zorgverzekering. Je hebt hierbij geen verwijzing nodig van de huisarts.

Voorwaarden:

Je hebt een aanvullend pakket met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of alternatieve zorg. De psychosociale hulpverlener is aangesloten bij een beroepsvereniging die door jouw zorgverzekeraar wordt erkend. Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties; RBCZ en NFG.

*Of dit voor jou ook van toepassing is kan je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekering of via telefonisch contact bij jouw zorgverzekeraar.

Indien jouw werkgever betaald (deels of geheel) dan kunnen wij de facturen ook bij hen in rekening brengen. Hetzelfde geldt in het geval van bewindvoering en in het geval van (mentale) letschade.

Tarieven (vrijgesteld van btw):

Soort consult
Duur
Prijs 2023
5D consult
per consult
120,-
QEEGper consult
240,-