Tarieven en vergoeding

Wij hebben binnen onze kliniek verschillende soorten behandelingen en bijpassende vergoedingen:

We hebben reguliere behandelingen zonder tussenkomst van een huisarts of psychiater. Dit zijn behandelingen van lichte tot matige psychische of lichamelijke klachten (die niet medisch te verklaren zijn).

Daarnaast hebben we SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg). Deze behandeling wordt ingezet bij psychiatrische klachten onder regie van onze psychiater.

Hieronder de uiteenzetting per soort behandeling en de mogelijkheid tot vergoeding:

1. Reguliere behandeling:

De behandelingen binnen onze kliniek worden geclassificeerd als psychosociale therapie. Deze kan in veel gevallen voor een deel worden vergoed via jouw zorgverzekering. Je hebt hierbij geen verwijzing nodig van de huisarts.

De behandelingen binnen onze kliniek worden geclassificeerd als psychosociale therapie. Deze kan in veel gevallen voor een deel worden vergoed via jouw zorgverzekering. Je hebt hierbij geen verwijzing nodig van de huisarts.

Voorwaarden:

Je hebt een aanvullend pakket met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of alternatieve zorg. De psychosociale hulpverlener is aangesloten bij een beroepsvereniging die door jouw zorgverzekeraar wordt erkend. Wij zijn aangesloten bij de volgende organisaties; RBCZ en NFG.

*Of dit voor jou ook van toepassing is kan je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekering of via telefonisch contact bij jouw zorgverzekeraar.

Indien je werkgever betaald (deels of geheel) dan kunnen wij de facturen ook bij hen in rekening brengen. Hetzelfde geldt in het geval van bewind voering en in het geval van (mentale) letschade.

Tarieven en vergoeding *

Soort consult
Duur
Prijs 2023
5D consult
per consult
120,-
QEEGper consult
240,-

* Onze behandelingen zijn BTW vrijgesteld.

2. Behandeling via de specialistische geestelijke gezondheid (SGGZ):

Bij psychiatrische klachten starten we een SGGZ traject onder regie van onze psychiater.

Deze behandeling wordt gedeeltelijk vergoed als er een diagnose gesteld kan worden. Wij maken gebruik van niet-gecontracteerde zorg. Niet-gecontracteerde zorg is zorg waarbij wij als aanbieder met de zorgverzekeraar geen contractuele afspraken hebben gemaakt. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts.

Als je wordt behandeld in onze kliniek zal jouw zorgverzekeraar de kosten - op grond van de polisvoorwaarden van jouw polis - voor een deel vergoeden. Hoeveel je vergoed krijgt voor niet-gecontracteerde zorg, hangt weer af van het soort (natura/ combinatie) basisverzekering. Zie onderaan een voorbeeld en de informatie om hier zelf inzicht in te krijgen.


Wat wordt er vergoed:

Grotendeels de kosten voor de psychiater

Grotendeels de kosten voor de behandelconsulten

Er zijn geen andere bijkomende kosten


Wat wordt er niet vergoed:

Eigen bijdrage per consult van de psychiater*

Eigen bijdrage per behandelconsult*

Jouw wettelijke eigen risico (zie hieronder, elke basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf betaalt, voordat je zorgverzekeraar kosten vergoedt)

*Niet van toepassing in het geval van een restitutiepolis dan wordt er, over het algemeen, 100% vergoed.

Tarieven en vergoeding SGGZ*

Soort consult
Duur
Prijs 2023
Uw vergoeding**
Prestatie code SGGZ
Diagnose psychiater
per consult
240,-
Zie voorwaarden ZV
C00529
Behandeling psychiater
per consult
240,-
Zie voorwaarden ZV
CO0594
5D consult
per consult
120,-
Zie voorwaarden ZV
C00586
Soort consult
Prijs 2023*Uw vergoeding per consultEigen bijdrage (ex verplichte wettelijke eigen risico)
Diagnose psychiater240,-193,76,-46,24,-
Behandeling psychiater240,-170,68,-69,32,-
5D consult120,-90,05,-29,95,-

* Onze behandelingen zijn BTW vrijgesteld.


Wij kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt, mocht dat zo zijn dan staan wij voor je klaar om deze te beantwoorden, Je kunt contact opnemen via onderstaande link of bellen naar: 0492 - 32 07 94 of stuur een app bericht naar: 06-23 06 05 65. Wij helpen je graag!